ï»?!DOCTYPE html> 康阳动æ€?- 阜阳市康阳食品有限公å?/title> <link href="/template/NESTXY000011/lib/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY000011/lib/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY000011/lib/animate.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY000011/lib/aos.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NESTXY000011/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('.container li').hover(function(){ $(this).find('dl').show(); }, function(){ $(this).find('dl').hide(); }) }) </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body onmouseup="document.selection.empty()"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="container"> <div class="row"> <div class="top hidden-xs"> 阜阳市康阳食品有限公司为您免费提ä¾?a href="/">梨醋饮料</a>ã€?a href="/supply/">苹果醋代理厂å®?/a>ã€?a href="/news/">果醋饮料加盟价格</a>等相关信息发布和相关资讯,敬请关注!  <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/31206/stat/"></script> </div> </div> </div> <header data-headroom="" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top stickyd" role="navigation"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <span class="sr-only">导航</span> <span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <h3 class="logo"><img src="/uploads/logo/20171019011143.png" alt="阜阳市康阳食品有限公å? width="" height=""/></h3> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse navbar-example" role="navigation"> <ul class="nav nav-pills" role="tablist"> <li role="presentation"> <a href="/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="首页" rel="nofollow">网站首页</a> </li> <li role="presentation"> <a href="/about/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="关于康阳" rel="nofollow">关于康阳</a> </li> <li role="presentation"> <a href="/supply/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="产品展示" rel="nofollow">产品展示</a> </li> <li role="presentation"> <a href="/news/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="康阳动æ€? rel="nofollow">康阳动æ€?/a> </li> <li role="presentation"> <a href="/about/about2.html" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="招商加盟" rel="nofollow">招商加盟</a> </li> <li role="presentation"> <a href="/about/about3.html" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="品牌文化" rel="nofollow">品牌文化</a> </li> <li role="presentation"> <a href="/contact/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" rel="nofollow">联系我们</a> <dl> <dd><a href="/about/about4.html">加盟咨询</a></dd> </dl> </li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner_b"><img src="/template/NESTXY000011/images/about.jpg" alt=""></div> <section class="ngt"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="cl"><a href="/">首页</a> > <a href="/news/kydt\">康阳动æ€?/a></div> </div> </div> </section> <section class="sx-jianju neirong d_link code code--left" aos="fade-up"> <div class="container"> <h3 class="h-h3 text-center">康阳动æ€?span>News</span></h3> <div class="fenlei"> <ul> <li><a href="/news/kydt/">康阳动æ€?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="row"> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="/news/241.html" target="" class="pull-left pic-link visible-lg" rel="nofollow"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span></span> <img src="/uploads/news/20190925032024.png" alt="固态法生产梨醋的主要技术步骤!" width="200" height="140"/> </a> <h4> <a href="/news/241.html" title="固态法生产梨醋的主要技术步骤!" target="">固态法生产梨醋的主要技术步骤! <img src="/template/NESTXY000011/images/new.gif" border="0"/></a> </h4> <p>  生产梨醋的方法有很多,其中固态法就是非常常用的一种!今天梨醋饮料厂家的技术人员就...</p> <p><span class="fl"><a href="/news/241.html" rel="nofollow">新闻资讯</a></span> <span class="sj"><font style="color:red">2019-09-25</font></span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="/news/239.html" target="" class="pull-left pic-link visible-lg" rel="nofollow"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span></span> <img src="/uploads/news/20190920042945.png" alt="想通过苹果醋减肥的朋友要注意了ï¼? width="200" height="140"/> </a> <h4> <a href="/news/239.html" title="想通过苹果醋减肥的朋友要注意了ï¼? target="">想通过苹果醋减肥的朋友要注意了ï¼? <img src="/template/NESTXY000011/images/new.gif" border="0"/></a> </h4> <p>  苹果醋的口感果香浓郁,酸甜柔和,清爽可口,沁人肺腑,非常受人们的欢迎!此外,苹果...</p> <p><span class="fl"><a href="/news/239.html" rel="nofollow">新闻资讯</a></span> <span class="sj"><font style="color:red">2019-09-20</font></span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="/news/237.html" target="" class="pull-left pic-link visible-lg" rel="nofollow"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span></span> <img src="/uploads/news/20190916025201.png" alt="果醋饮料的相关标准落地!" width="200" height="140"/> </a> <h4> <a href="/news/237.html" title="果醋饮料的相关标准落地!" target="">果醋饮料的相关标准落地! <img src="/template/NESTXY000011/images/new.gif" border="0"/></a> </h4> <p>  一直以来,果醋饮料都在饭桌上占了一席之地,而在超市里,果醋饮料更是不下十种。不è¿?..</p> <p><span class="fl"><a href="/news/237.html" rel="nofollow">新闻资讯</a></span> <span class="sj"><font style="color:red">2019-09-16</font></span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="/news/235.html" target="" class="pull-left pic-link visible-lg" rel="nofollow"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span></span> <img src="/uploads/news/20190909044232.png" alt="分辨发酵型和非发酵型的果醋有什么方法?" width="200" height="140"/> </a> <h4> <a href="/news/235.html" title="分辨发酵型和非发酵型的果醋有什么方法?" target="">分辨发酵型和非发酵型的果醋有什么方æ³? <img src="/template/NESTXY000011/images/new.gif" border="0"/></a> </h4> <p>今天,果醋饮料加盟的小编提示大家,分辨发酵型和非发酵型的果醋的方法可以用一摇二闻三å°?..</p> <p><span class="fl"><a href="/news/235.html" rel="nofollow">新闻资讯</a></span> <span class="sj"><font style="color:red">2019-09-09</font></span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="/news/233.html" target="" class="pull-left pic-link visible-lg" rel="nofollow"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span></span> <img src="/uploads/news/20190902030544.png" alt="男生常喝苹果醋的作用你绝对想不到ï¼? width="200" height="140"/> </a> <h4> <a href="/news/233.html" title="男生常喝苹果醋的作用你绝对想不到ï¼? target="">男生常喝苹果醋的作用你绝对想不到ï¼? <img src="/template/NESTXY000011/images/new.gif" border="0"/></a> </h4> <p>  在许多人的认识里,苹果醋是属于女性的饮品,认为苹果醋只是对女性有好处,但其实男æ€?..</p> <p><span class="fl"><a href="/news/233.html" rel="nofollow">新闻资讯</a></span> <span class="sj"><font style="color:red">2019-09-02</font></span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="/news/231.html" target="" class="pull-left pic-link visible-lg" rel="nofollow"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span></span> <img src="/uploads/news/20190828043923.png" alt="为什么总有人把果醋饮料和调味品混淆ï¼? width="200" height="140"/> </a> <h4> <a href="/news/231.html" title="为什么总有人把果醋饮料和调味品混淆ï¼? target="">为什么总有人把果醋饮料和调味品混淆ï¼? <img src="/template/NESTXY000011/images/new.gif" border="0"/></a> </h4> <p>  国内果醋厂家和果醋专家经常告诉我们,果醋饮料迎合了现代都市人绿色、健康的消费理念...</p> <p><span class="fl"><a href="/news/231.html" rel="nofollow">新闻资讯</a></span> <span class="sj"><font style="color:red">2019-08-28</font></span> </p> </article> </figure> <div class="clear"></div> <div class="pages"> <ul><li class="previous_s">上一é¡?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一é¡?/a></li></ul> </div> </div> </div> </section> <div class="footer hidden-xs"> <footer class="container"> <div class="dibu"> <div class="d_2"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <div class="address"> <ul> <li>安徽省阜阳市颍州区三塔集é•?/li> <li><strong>400-677-0006</strong></li> <li>18856836998 / 24 Hours 服务</li> <li><a href="mailto:1012837054@qq.com" rel="nofollow">1012837054@qq.com</a></li> <li class="sns">www.yqdtyw.cn</li> </ul> </div> </div> <div class="copy"> <ul class="w1000"> <a href="/" title="" rel="nofollow">网站首页</a> | <a href="/about/" title="" rel="nofollow">公司简ä»?/a> | <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a> | <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">网站地图</a> </ul> <p>Copyright©www.yqdtyw.cn(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)阜阳市康阳食品有限公å?/p> <p>果醋饮料加盟哪家好?供应订做多少钱?苹果醋代理哪家好怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供苹果醋代理、梨醋饮料价格、果醋饮料加盟多少钱、梨醋饮料生产厂家等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!</p> <p>备案号:<a target="_blank" rel="nofollow">皖ICPå¤?7014115å?1</a>   <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-06-22/"></script> Powered by<a title="企业系统" target="_blank" rel="nofollow">筑巢</a> <a target="_blank" rel="nofollow" style="background:url(../img/nsxx.jpg) no-repeat;width:70px;height:20px;display:inline-block;position:relative; left:0px; top:4px; "></a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1269963337'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s22.#/z_stat.php%3Fid%3D1269963337%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </p> <p>热门城市推广: <a href="/anhui.html" title="安徽" target="_blank" >安徽</a> <a href="/fuyang.html" title="阜阳" target="_blank" >阜阳</a> <a href="/henan.html" title="河南" target="_blank" >河南</a> <a href="/guangdong.html" title="广东" target="_blank" >广东</a> <a href="/neimeng.html" title="内蒙" target="_blank" >内蒙</a> <a href="/xinjiang.html" title="新疆" target="_blank" >新疆</a> <a href="/dongbei.html" title="东北" target="_blank" >东北</a></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </footer> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:18856836998"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY000011/js/p.mosaic.1.0.1.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/jquery.nav.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/header.scroll.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/owl.carousel.min.js"></script> <script>$(function () { $("[data-toggle='tooltip']").tooltip(); });</script> <script src="/template/NESTXY000011/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".side ul li").hover(function(){ $(this).find(".sidebox").stop().animate({"width":"124px"},200).css({"opacity":"1","filter":"Alpha(opacity=100)","background":"#ae1c1c"}) },function(){ $(this).find(".sidebox").stop().animate({"width":"54px"},200).css({"opacity":"0.8","filter":"Alpha(opacity=80)","background":"#000"}) }); }); //回到顶部 function goTop(){ $('html,body').animate({'scrollTop':0},800); //滚回顶部的时间,越小滚的速度越快~ } </script> <a href="http://www.yqdtyw.cn/">澳门真人电竞官网</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>